Services

© Copyright 2015. All Rights Reserved

Vår service

Trädplockning.

 

Vi vill erbjuda trädplockning med en lastbilsmonterad lång kran utrustad med gripsåg,

Med gripsågen plockar man ned träd och grenar bit för bit. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen förhindrar att de ramlar ner på tak eller någonting annat ömtåligt.

Stam och grenar läggs i vårt 40 kubiks flak och transporteras till närmaste återvinningsstation. Vill ni behålla virket som ved så lämnar vi materialet på anvisad plats.

Sågen drivs med hydraulik så man slipper man det annars så höga motorljudet, och det enda som hörs är ett lätt surrande. Den vanliga motorsågen kommer fram ibland vid lite grenkapning på marken.

En förutsättning för att trädplockning ska kunna fungera är att det går att komma tillräckligt nära med kranbilen. Kranen når 25 meter upp och 21 meter i sidled.

Trädfällning utför vi naturligtvis också med mångårig erfarenhet. Även med klättrare.

 

Trädplockning är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att ta bort träd som skulle vara svåra och farliga att fälla på ett traditionellt sätt.

 

Stubbfräsning

 

Förr i tiden grävde man upp stubben, detta innebar att man skulle in med en tung maskin, som ofta lämnade spår i gräsmattan. Ett stort hål blev ofta resultatet efter en stubbe, samt att man skulle transportera bort stubben.

Med våra maskiner ”fräser” vi sönder stubben och lämnar ett hål som man lätt fyller igen med matjord, för att sedan t.ex. återplantera en gräsmatta. Maskinerna är utrustade med gummilarver, för minimal åverkan på marken. Maskinen arbetar endast på stubben, samt behöver endast 1 meters bredd för att ta sig fram.